ІІ Всеукраїнський етап студентської олімпіади з дисципліни
«Податкова система України» - 2019

10-12 квітня 2019 року у Тернопільському національному економічному університеті тривав ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Податкова система України».


До участі в Олімпіаді було заявлено 86 студентів з 43 закладів вищої освіти України. Роботи учасників Олімпіади оцінювали 13 членів журі, до складу якого увійшли провідні науково-педагогічні працівники базового університету та споріднених кафедр й факультетів із 8 закладів вищої освіти України.Серед членів журі особливо слід відмітити таких поважних і загальновідомих науковців з питань оподаткування не лише в Україні, а й за її межами, зокрема: Задорожний З.-М.В., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету – Голова журі; Мельник В.М., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана – заступник Голови журі; Іванов Ю.Б., д.е.н., професор, професор кафедри митної справи та оподаткування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця – Голова апеляційної комісії; Вовчак О.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Університет банківської справи»; Крупка М.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка; Сідельнікова Л.П., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Херсонського національного технічного університету; Швабій К.І., д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України.

      (на фото: Пугаченко О.Б., к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ та Іванов Ю.Б., д.е.н., професор, професор кафедри митної справи та оподаткування ХНЕУ імені Семена Кузнеця)

(на фото: студентки ЦНТУ та Мельник В.М., д.е.н., професор,
професор кафедри фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана)

 (на фото: студентки ЦНТУ та Швабій К.І., д.е.н., професор, директор ННІ економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС України)

Олімпіадні завдання складались з трьох блоків:
• теоретичного питання, яке необхідно було розкрити у чотирьох категоріях: теоретичні засади та еволюція розвитку; сучасний стан; закордонний досвід; проблеми та перспективи удосконалення. Саме питання «Податковий інструментарій підтримки вітчизняного товаровиробника в умовах євроінтеграції» було оголошено лише на початку олімпіади;
• тестових завдань, враховуючі зміни в податковому законодавстві у березні 2019 року;
• практичної комплексної задачі, яка вимагала визначення всіх податкових і грошових зобов’язань за результатами діяльності умовного підприємства яке займається зовнішньоекономічною діяльністю за І квартал 2019 року та складання первинних документів і документів за результатами перевірки фіскальними органами.


Центральноукраїнський національний технічний університет представляли студентки групи ОА-15 Калашнікова Анастасія і Курмаз Карина, які приймали участь у цій олімпіаді й минулого року. Студентки підтвердили високий рівень знань з питань оподаткування, фіскальної і митної політики та отримали сертифікати, що засвідчують їх участь у роботі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Податкова система України».Крім того, Калашнікову Анастасію додатково було відзначено грамотоюу номінації: «За прогресивні пропозиції та напрямки реформування Податкової системи України».Члени журі відзначили, що учасники заходу показали високий рівень фахової підготовки, критичне мислення та відзначилися креативним підходом до вирішення поставлених завдань. Колектив кафедри аудиту та оподаткування щиро вітає наших учасниць з визнанням високого рівня їх знань та бажаєрозвитку і наснаги, сил у досягненні своїх цілей, продовжувати самовдосконалюватися, отримувати безмежне задоволення від навчання, роботи і своєї наукової праці та упевненості в собі.

© 2023 KNTU