Міжнародне стажування

Співробітники кафедри аудиту та оподаткування опановують досвід польських колег в сфері організації освітнього процесу.

З метою удосконалення освітнього процесу, його навчального, методичного та методичного забезпечення кандидати економічних наук, доценти кафедри аудиту та оподаткування Кузьменко Галина Іванівна та Андрощук Ірина Іванівна пройшли міжнародне стажування в університетах Польщі: Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis University (http://www.wsb-nlu.edu.pl), м. Новий Соч та Jesuit University Ignatanum (https://www.ignatianum.edu.pl/about-the-university), м. Краків.



Андрощук І.І. в червні 2018 року пройшла стажування за за науково-педагогінчою програмою «Organization of Didactic Process, Educational Programs, Innovative Technologies and Scientific Work in Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis University» («Організація дидактичного процесу, освітніх програм, інновативних технологій та наукової роботи в Вищій школі Бізнесу – National Louis University»).



Вища школа бізнесу готує спеціалістів в сфері комп’ютерних наук, менеджменту, МВА. Стажування (обсяг 108 годин) передбачало вивчення та дослідження правил та принципів організації освітнього процесу, інноваційних технологій та ролі науки як основи освітнього процесу. Особлива увага була приділена вивченню освітньої он-лайн платформи CloudA.



Кузьменко Г.І. пройшла стажування в січні-лютому 2019 року Міжнародне стажування пройшла Галина Кузьменко на педагогічному факультеті в інституті політичних та адміністративних наук на тему: «Обмін досвідом в дослідженнях та організації освітнього процесу в сфері економіки, менеджменту та права (активні методи навчання)» (“Exchange of experience in the research and organization of the educational process in economics, management, law (active teaching methods)”.

Cтажування відбулося в Jesuit University Ignatanum, який розташований в Кракові і є одним з майже 200 єзуїтських університетів і наукових установ, відомих у світі за їх престиж і високу якість освіти. Він також є єдиним єзуїтським університетом та одним з чотирьох католицьких університетів у Польщі.



До його складу входить три факультетів: філософський факультет, педагогічний факультет та окремий факультет в Мисловіце. Філософський факультет пропонує п'ять спеціальностей: філософія, культурологія, психологія, журналістика та соціальні комунікації, туризм і відпочинок. Педагогічний факультет має шість спеціальностей: педагогіка, політологія, соціальна робота, англійська філологія, адміністрування та державна політика, управління та інформаційно-комунікативні технологій у державному секторі.

Стажування загальним обсягом 108 годин передбачало, як індивідуальну роботу за допомогою використання он-лайн платформ, так і роботу безпосередньо в польському університеті. В рамках стажування було вивчено досвід не лише Польщі, а і Швеції, Болгарії, Франції та інших країн.



© 2023 KNTU