Зустріч з представником Університету економіки (WSG), м. Бидгощ (Польща)

3 листопада 2016 року відбулася зустріч із Світланою Кошубою представником Університету економіки (WSG), який розташований в місті Бидгощ (Республіка Польща), за участю проректора з наукової роботи, д.е.н., проф. Левченка О.М., завідувача кафедри аудиту та оподаткування, д.е.н., проф. Шалімової Н.С., начальника відділу міжнародних зв’язків, к.е.н., доц. Натальченко В.О.

Співпраця з Університетом економіки (WSG) розпочалася в минулому році за програмою “подвійного диплому” для студентів, які здобувають ОКР “магістр” зі спеціальності “Облік і аудит” (детальніше...).

На зустрічі були визначені напрями подальшої співпраці:
• розширення спеціальностей, які будуть включені до програми “подвійного диплому”;
• участь студентів КНТУ в літніх школах, сертифікованих курсах та стажуванні;
• створення спільних програм післядипломної освіти;
• проходження стажування викладачів КНТУ за англомовними програмами та програмами на польській мові;
• участь викладачів КНТУ в рамках програми Visiting professor;
• співробітництво в рамках програм Erasmus+, Copernicus та Horisont 2020.

Завідувач кафедри аудиту та оподаткування, д.е.н., проф. Шалімова Н.С. на зустрічі

© 2023 KNTU