Галузева сесія муніципального інвестиційного форуму «TIMЕ to INVEST»

28 листопада 2017 року в м. Кропивницькому відбулася галузева сесія муніципального інвестиційного форуму «TIMЕ to INVEST». Організатором Форуму виступила міська рада м. Кропивницький у співпраці із обласним відділенням Українського союзу промисловців та підприємців та Громадським об’єднанням «Спілка підприємців Кіровоградської області».

Форум мав на меті зібрати разом представників місцевих та державних органів влади, неурядових організацій та бізнес-асоціацій, представників малого та середнього бізнесу, національних та міжнародних фінансових експертів, молодь та ЗМІ для обговорення актуальних питань в сфері підприємництва, а також презентувати найкращі фінансові можливості для започаткування та розвитку бізнесу.

Захід відвідали більше 100 суб’єктів господарювання, представників громадських об’єднань підприємців, навчальних закладів, влади. Учасникiв форуму привiтали очільники Кiровоградської ОДА, міської ради міста Кропивницький, громадських об’єднань підприємців.

В рамках дискусійної платформи на форумі виступила завідувач кафедри аудиту та оподаткування, д.е.н., проф. Шалімова Наталія з доповіддю та презентацією «Україна в міжнародних рейтингах оцінювання податкового середовища та умов для розвитку підприємництва: регіональні пріоритети та євро інтеграційні виклики».

Дана тема була обрана невипадково: з одного боку, важливість оцінювання умов для розвитку підприємництва та їх порівнянність в різних країнах світу для інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених осіб («стейкхолдерів») спричинена тим, що їх цікавить сам стан розвитку, конкретні умови та захист їх інтересів, з іншого, необхідно знати, як нас сприймають інвестори, за допомогою яких показників оцінюють, для того, щоб прогнозувати вплив певних заходів на позицію нашої країни в міжнародних рейтингах.

© 2023 KNTU