V Міжнародна конференція

20 вересня 2017 року в Центральноукраїнському національному технічному університеті відбулася V міжнародна науково-практична конференція “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю”, яка проводилася кафедрою аудиту та оподаткування спільно з кафедрою бухгалтерського обліку.

Ректор ЦНТУ Михайло Черновол відкрив конференцію та привітав всіх учасників. Михайло Черновол підкреслив важливість та необхідність проведення таких заходів та побажав плідної та цікавої роботи.


Лекторами пленарного засідання стали Биковець В’ячеслав Михайлович (генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, м. Київ, Україна), Харазішвілі Юрій Михайлович (д.е.н., ст. науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ, Україна), Лопушняк Галина Степанівна (д.е.н., професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна), Савченко Віра Миєрівна (к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна) та Гечбаия Бадри (Доктор экономики, профессор, руководитель департамента управления бизнесом, Батумский государственный университет имени Шота Руставели, г. Батуми, Грузия).Виступи учасників конференції були дуже цікавими і охоплювали різні проблеми, що мають місце в економіці на сьогоднішній день. Теми, що обговорювалися, стосувалися рівня тіньової економіки в Кіровоградській області, стану соціальної безпеки України, ролі громадських об’єднань підприємців у системі підтримки і розвитку малого підприємництва в Україні та ін.

Під кінець пленарного засідання відбулася Презентація книги кандидата економічних наук, Заслуженого економіста України, доцента кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ Кузьменко Галини Іванівни. Книга «Наука як покликання» вийшла трьома мовами і стала подарунком для колег, друзів, спільноти адже поєднала в собі досвід, мудрість і бачення автора щодо наукової діяльності як елемента творчості.


Робота конференції продовжилася по секціям, де обговорювалися не менш важливі та проблемні питання.

Секція 1.
Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку на макро- та мезорівнях
Секція 2.
Сучасні проблеми розвитку облікової теорії та практики
Секція 3.
Сучасні проблеми розвитку теорії та практики контролю та аудиту
Секція 4.
Сучасні проблеми теорії та практики фінансово-кредитного механізму розвитку економіки
Секція 5.
Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами. Сучасні проблеми розвитку економічної теорії, формування та реалізації маркетингової політики.

Спільна робота науковців в рамках конференції сприяла зростанню професійного досвіду учасників та надала безцінні знання всім присутнім.

© 2023 KNTU