Лекції для співробітників Державної аудиторської служби

8 листопада 2017 року викладачі кафедр аудиту та оподаткування та бухгалтерського обліку провели навчання в рамках співробітництва з органами державного фінансового контролю на тематичному семінарі "Вдосконалення механізмів реалізації державного фінансового аудиту в контексті виконання Стратегії реформування системи управління державними фінансами".

Підвищення рівня суспільних знань, освіченості в професії та обмін досвідом – один з пріоритетних напрямків діяльності кафедр аудиту та оподаткування та бухгалтерського обліку.

Під час виступів спікерів, які представляли наш університет, були порушені надзвичайно важливі питання державного фінансового контролю, невирішеність яких суттєво ускладнює хід та знижує якість контрольних заходів.

К.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку Савченко В.М. зосередила увагу на системі бухгалтерського обліку в Україні, зокрема під час заняття розглянули нові національні положення бухгалтерського обліку, розроблені на основі міжнародних стандартів (IPSAS), а також новий план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.Під час виступу д.е.н., професора, декана факультету обліку та фінансів Давидова Г.М. говорили про важливі для економіки України проблеми розвитку бюджетної системи та програмно-цільового бюджетування. Було розглянуто багато питань-відповідей щодо спірних моментів заявленої тематики, обговорено ряд нормативно-правових актів, що регулюють зазначений сектор національної економіки.

Д.е.н., професор, зав. кафедри аудиту та оподаткування Шалімова Н.С. доповіла на тему ризиків шахрайства, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення як складової державного регулювання національної безпеки". Спікер висвітлила свій погляд щодо стану справ в даному напрямку, привела власне бачення з використання спеціальної термінології, приділила увагу складностям в роботі співробітників Державної аудиторської служби при проведенні перевірок в розглянутому контексті.К.е.н., доцент кафедри аудиту та оподаткування Головченко Н.Ю. ділилася власним досвідом і підходами до вирішення проблем, пов’язаних з ефективним діловим спілкуванням, бар’єрами, що виникають в спілкуванні, методами попередження та врегулювання конфліктних ситуацій, а також способами боротьби з професійним вигоранням (Burnout).

Частина зустрічі пройшла у форматі дискусії щодо реальних ситуацій та тестування присутніх з метою визначення їх стилю комунікації та рівня професійного вигорання.

Зважаючи на взаємний інтерес спікерів та аудиторії до порушених тем, лекції були цікавими, змістовними та динамічними, обидві сторони почерпнули для себе багато корисного в процесі дискусії.

© 2023 KNTU