Засідання круглого столу «Інвестиційна привабливість
Кіровоградщини: діяти марно чекати!»

Представники кафедри аудиту та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету к.е.н., доценти Пугаченко О.Б. та Фоміна Т.В. відвідали засідання круглого столу «Інвестиційна привабливість Кіровоградщини: діяти марно чекати!»

У роботі круглого столу приймали участь керівники провідних підприємств регіону, представники громадських організацій та органів обласної і міської влади. Під час засідання обговорювались нагальні проблеми розвитку регіону, перешкоди у забезпеченні інвестиційної привабливості Кіровоградщини, втрачені можливості через «замороження» основного капіталу тощо.

Серед основних пропозицій, які було представлено під час засідання у відкритому зверненні щодо питань оподаткування, такі:

- до центральних органів влади - для зменшення фіскального навантаження пропонується запровадження диференційного єдиного податку з обороту для всіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від обсягів виробництва або надання послуг та виходячи із соціальної значимості;

- для органів місцевого самоврядування - переглянути та встановити максимально мінімальні податки, визначені Податковим кодексом України для малого і середнього бізнесу, промислових підприємств, зокрема на виробничі корпуси, цехи, складські приміщення встановити пільги в розмірі 50% від розміру земельного податку, а для будівель соціально-культурного призначення взагалі звільнити від оподаткування.

© 2023 KNTU