Правила та умови вступу: PhD

Шановні дипломовані випускники – спеціалісти, магістри!

Кафедра аудиту, обліку та оподаткування пропонує Вам продовжити навчання та отримати ступінь Доктора філософії в галузі управління та адміністрування зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.

Якщо Ви навчались за іншою спеціальністю і маєте диплом спеціаліста, магістра або здобули освіту за кордоном (за умови нострифікованого диплому) – Ви можете змінити профіль подальшого навчання та обрати інший напрямок підготовки – а саме спеціальність “Облік і оподаткування”.

Ви маєте можливість отримати особисту консультацію, завітавши до кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету.

Контактні особи – декан факультету обліку та фінансів, д.е.н., проф. Шалімова Наталія Станіславівна (тел. 0509086628, e-mail: nataliia.shalimova@gmail.com); завідувач кафедри аудиту, обліку та оподаткування, к.е.н., доц. Магопець Олена Анатоліївна (тел. 0502934681, e-mail: magserg@ukr.net);
Умови вступу. Вступ за результатами вступних іспитів:
зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності), додатковий іспит (для осіб, що вступають з дипломом, в якому зазначена інша галузь знань (спеціальність));
з філософії (в обсязі стандарту вищої освіти магістра);
з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню В2). Вступники, що мають сертифікати TOEFL, IELTS, CELA звільняються від складання цього іспиту.
Підготовка аспірантів здійснюється за рахунок:
коштів Державного бюджету України – за державним замовленням (тільки денна форма навчання);
коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення (денна та заочна форма навчання).
Прийом документів: з 10.08.2021 р по 24.08.2021 р.
Перелік документів для вступу:
заява із зазначенням спеціальності та форми навчання;
особовий листок з обліку кадрів;
3 фотографії 3х4;
копії дипломів з додатками про закінчення ВНЗ із зазначення отриманої кваліфікації, для осіб, що здобули освіту за кордоном – копія нострифікованого диплому;
автобіографія;
рекомендація вченої ради університету (за наявності);
копія трудової книжки, завірена за основним місцем роботи;
список опублікованих наукових праць (за наявності);
опубліковані статті з обраної наукової спеціальності. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферат на 30 аркушів з обраної спеціальності;
відгук на статтю або рецензію на реферат з оцінкою майбутнього наукового керівника;
згода завідувача кафедри та майбутнього наукового керівника на керування аспірантом в результаті проведеної співбесіди;
копія паспорта та ідентифікаційного коду;
медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-У;
копія військового квитка або приписного свідоцтва (за наявністю);
міжнародний сертифікат з підтвердження рівня володіння іноземною мовою В2.
Програма вступних іспитів із спеціальності
Строки проведення вступних іспитів: з 29.08.2021 р по 09.09.2021 р.
Зарахування: З 13.09.2021 р. (Телефон для довідок: 55-10-49, 050-648-80-13 Гладкова Ніла Іванівна)
Термін навчання: 4 роки.

© 2021 KNTU