Програма конференції

Із привітальними словами на офіційному відкритті конференції звернулися д.т.н., проф., ректор Кіровоградського національного технічного університету, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, академік Інженерної академії України, Заслужений діяч науки і техніки України, голова ради ректорів Кіровоградської області Черновол Михайло Іванович та начальник Головного управління Державного казначейства України у Кіровоградській області Панасенко Ігор Юрійович.

Відкрили роботу конференції д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Кіровоградського національного технічного університету, академік Академії економічних наук України Левченко Олександр Миколайович та д.е.н., проф., декан факультету обліку і фінансів Кіровоградського національного технічного університету, член-кореспондент Інженерної академії наук України Давидов Григорій Миколайович, які презентували роботу науковців університету в сфері обліку, аудиту, контролю, аналізу та оподаткування.

Особливі слова вдячності за вагомий внесок в організацію конференції прозвучали на адресу кандидата економічних наук, заслуженого економіста України, доцент кафедри аудиту та оподаткування Кузьменко Галини Іванівни.

На пленарному засіданні виступили такі науковці та фахівці, як:

  • Биковець В. М., перший віце-президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Заступник Голови Ради Федерації Роботодавців України, виконуючий обов’язки Президента Всеукраїнської асоціації роботодавців, з доповіддю «Бізнес-асоціації в системі підтримки і розвитку підприємництва в Україні»;
  • Калита П. Я., к.т.н., академік Української академії наук, Президент Української асоціації якості, Президент Клубів лідерів якості України та країн Центральної і Східної Європи, голова Комітету з якості, досконалості, конкурентоспроможності і сталого розвитку Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, голова Міжнародної конкурсної комісії Нагороди за якість країн Центральної та Східної Європи, член Ради Європейської організації якості (EOQ), з доповіддю «Бизнесу в деловом совершенствовании необходимо содействие со стороны правительства»;
  • Филюк Г. М., д.е.н, проф., заслужений економіст України, завідувач кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, з доповіддю «Проблеми та перспективи розвитку конкуренції в галузі електроенергетики»;
  • Панченко Є. Г., д.е.н, проф., почесний професор Гарвардської школи бізнесу (США), лауреат премії імені О. Шліхтера НАН України у галузі економіки, академік Академії економічних наук України, професор кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», з доповіддю «Реформування банківського сектору України: парадигма євроінтеграції»;
  • Біла С. О., д.держ.упр., проф., заслужений економіст України, професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет, з доповіддю «Пріоритети легалізації неформальної зайнятості на ринку праці України»;
  • Грішнова О. А., д.е.н, проф., професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, з доповіддю «Інформаційні технології в системі сучасних чинників кон’юнктури ринку праці»;
  • Іваницька О. М., д.держ.упр., проф., професор кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», з доповіддю «Загальні засади підвищення стабільності діяльності державних підприємств»;
  • Шайкан А. В., д.е.н., проф., директор, Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», з доповіддю «Інструментарій бухгалтерського обліку для стратегічного управління вищим навчальним закладом».

Відповідно до регламенту проведення конференції пройшли засідання за 5 секціями:

Секція 1. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку на макро- та мезорівнях
Секція 2. Сучасні проблеми розвитку облікової теорії та практики
Секція 3. Сучасні проблеми розвитку теорії та практики внутрішньогосподарського контролю та аудиту
Секція 4. Сучасні проблеми теорії та практики фінансово – кредитного механізму розвитку економіки та соціальної сфери
Секція 5. Сучасні проблеми розвитку економічної теорії, формування та реалізації маркетингової політики
Секція 6. Сучасні інформаційні технології в управлінні соціально – економічними системами

В своїх виступах учасники конференції відзначили високий науковий та дослідницький рівень міжнародної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю".

За результатами роботи конференції випущено збірник, до якого ввійшли тези більш, ніж ста доповідей з актуальних наукових проблемекономіки, менеджменту, обліку, аудиту, контролю, аналізу, маркетингу, економічної кібернетики.

© 2021 KNTU