Вітаємо колегу з отриманням почесного звання!

24 червня 2016 року кандидат економічних наук, заслужений економіст України, доцент кафедри аудиту та оподаткування Кузьменко Галина Іванівна прийняла участь в міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку на сучасному етапі та шляхи їх розв’язання» (International Research Conferences on the Problems of Socio-Economics Development at the Present Stage and Solutions), яка проходила в м. Батумі (Грузія). Кузьменко Г.І. відвідала два університети: Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Batumi Shota Rustaveli State University) та Батумський навчальний університет навігації (Batumi Navigation Teaching University).

На конференції була представлена доповідь «Фінансова звітність та аудит в контексті забезпечення інформаційної прозорості діяльності економічних суб’єктів України» Financial Reporting and Auditing in the context of Assurance of Information Transparency of the Activity of Economic Entities of Ukraine»), за результатами якої в співавторстві з д.е.н., проф, завідувачем кафедри аудиту та оподаткування Шалімовою Н.С. подана стаття у фаховий науковий збірник Батумського державного університету імені Шота Руставелі.

Науковою радою Батумського навчального університету навігації (Batumi Navigation Teaching University) Кузьменко Г.І. за внесок у розвиток транспортної галузі було присвоєно звання Почесного доктора цього університету. Урочисте привітання відбулося на пленарному засіданні.

Кузьменко Г.І. на пленарному засіданні

Крім офіційної участі в конференції Кузьменко Г.І. прийняла участь в урочистому врученні дипломів випускникам-магістрам цих університетів.

Кузьменко Г.І. разом з представниками Батумських університетів

Більш детально враження від цієї поїздки представлені в інтерв’ю за посиланням: http://www.ugorod.kr.ua/news/2016-07-15-53258.html

© 2023 KNTU