АСПІРАНТУ

Дисципліни, що пропонуються до вивчення (відповідно до навчального плану третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти)
ОНП «Облік і оподаткування»
(термін навчання - 4 роки; обсяг програми - 60 кредитів ЄКТС)


1-й навчальний рік
Осінній семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Філософія науки
Англійська мова за профілем наукової спеціальності
Педагогіка вищої школи
Інформаційні технології в науковій діяльності
Податкова політика та управління оподаткуванням
Концепції і парадигми розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку
1-й рік навчання
Весняний семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни
Методологія та організація наукових досліджень та проектної діяльності
Методологія та методика прогнозування і планування в сфері аудиту та оподаткування
Аудиторська діяльність та контроль якості аудиту: теорії, концепції, перспективи
Вибіркові навчальні дисципліни
16 кредитів ЄКТС
Практика
Педагогічна практика (6 кредитів ЄКТС)

© 2024 KNTU