К.е.н., доцент Назарова Галина Борисівна

Назарова Галина Борисівна, 27.02.1974 р.н. CV

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 20 років

Сфера наукових інтересів:

Організація та методика аудиту за видами економічної діяльності, система та розвиток оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, основи митної справи і митного контролю, механізм формування та використання коштів цільових фондів

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Scopus Author Identifier, Web of Science, Orcid

Викладає дисципліни:

 • для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
  • Бухгалтерський облік І
   Бухгалтерський облік ІІ
   Інформаційні системи в обліку та оподаткуванні
 • для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  • Організація надання та методика виконання аудиторських послуг
   Митний контроль
   Оподаткування СГ та установ ДСЕ
 • для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:
  • Облік, контроль та оподаткування в сфері міжнародних економічних відносин

Освіта:

1991-1996 – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, економічний факультет, спеціальність «Облік, контроль і аналіз господарської діяльності»

1997-2000 – Аспірантура Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Наукові ступені:

2009 – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Тема дисертаційного дослідження: «Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту»

Вчені звання:

2011 – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: nazargb2016@gmail.com

© 2023 KNTU