К.е.н. ЮРЧЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА


Юрченко Оксана Володимирівна,
29.10.1983 р.н. CV

Кандидат економічних наук кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: років

Сфера наукових інтересів:

Облік і контроль соціальних витрат підприємства.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Scopus Author Identifier, Web of Science, ORCID, IRBIS

Викладає дисципліни:

 • для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
  • Інформаційне забезпечення професійної діяльності
   Фінансовий облік І
   Фінансовий облік ІІ
   Нормативно-аналітичне забезпечення податкових відносин
 • для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  • Облікові теорії та їх розвиток

Освіта:

2005 р.- Кіровоградський національний технічний університет.

Спеціальність: «Бухгалтерський облік та аудит».
Кваліфікація: магістр з обліку та аудиту.
2006-2011– Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Науковий ступінь:

2021 рік – Кандидат економічних наук, спеціальність – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертаційного дослідження: “Управління соціальними витратами аграрних підприємств”

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

e-mail: b_oblik@ukr.net

 

 

© 2023 KNTU