К.е.н., доцент Назарова Галина Борисівна

Назарова Галина Борисівна, 27.02.1974 р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 20 років

Сфера наукових інтересів:

Організація та методика аудиту за видами економічної діяльності, система та розвиток оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, основи митної справи і митного контролю, механізм формування та використання коштів цільових фондів

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar

Викладає курси:

Особливості аудиту за видами економічної діяльності, Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, Оподаткування фізичних осіб, Митна справа

Освіта:

1991-1996 – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, економічний факультет, спеціальність «Облік, контроль і аналіз господарської діяльності»

1997-2000 – Аспірантура Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Наукові ступені:

2009 – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Тема дисертаційного дослідження: «Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту»

Вчені звання:

2011 – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: nazargb2016@gmail.com

© 2022 KNTU