К.е.н., доцент Пальчук Оксана Володимирівна


Пальчук Оксана Володимирівна
,10.09.1956 р.н. CV

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 30 років

Сфера наукових інтересів:

Організаційні та методичні аспекти вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства. Бухгалтерська освіта в умовах глобалізації економіки. Бухгалтерський облік як інформаційне забезпечення процесу управління витратами. Формування облікової політики. Облікова політика як інструмент управління. Методичне забезпечення процесу формування та оптимізації облікової політики підприємства.Методологія та організація обліку і контролю в галузях економіки.

Профіль в науковометричних базах даних:

Google Scholar, Scopus, ORCID, IRBIS

Викладає курси:
бухгалтерський облік,облікова політика, облікова політика як елемент системи управління, облік і аудит, оцінка в інформаційному забезпеченні управління, бухгалтерський облік в управлінні підприємством.

Освіта:

1973-1977рр. - Тернопільській фінансово-економічний інститут, спеціальність: Планування промисловості (диплом В-І №536250), кваліфікація: економіст;

1983-1986 рр. - аспірантура Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченко, спеціальність 08.00.05 "Економіка планування і управління народним господарством".

Науковий ступінь:

1987р.-кандидат економічних наук, спеціальність: 08.00.05 – економіка, планування і організація управління народним господарством.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування і розвиток продовольчого комплексу області.»

Вчені звання:

1991 р.- доцент кафедри обліку і аналізу господарської діяльності Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування (диплом ДЦ №035250).

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

e-mail: b_oblik@ukr.net

© 2021 KNTU