Старший лаборант Невдаха Наталія Анатоліївна

Невдаха Наталія Анатоліївна, 11.07.1965 р.н.

Старший лаборант кафедри аудиту та оподаткування

Стаж роботи: 29 років

Сфера наукових інтересів:

Фінансовий аналіз, розробка механізмів фінансового оздоровлення підприємств

Освіта:

1982-1987 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, спеціальність “Будівельні та шляхові машини та устаткування”

1997-2000 рр. – Кіровоградський державний технічний університет, економічний факультет, спеціальність “Фінанси і кредит”

2006-2009 рр. – Аспірантура Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Досвід професійної роботи:

1987-1998 – інженер-механік Соколівського заводу “Керамік”

1998-2001 – бухгалтер Соколівського заводу “Керамік”

2001 по теперішній час – старший лаборант кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

Публікації: більше 15 наукових та навчально-методичних праць

Основні статті:

1. Невдаха Н.А. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. Частина І. – вип.4. – Кіровоград: КДТУ, 2003 - С. 351-356.

2. Невдаха Н.А. Сутність категорії Фінансовий стан підприємства” як об‘єкта аудиту та аналізу // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету: Економічні науки. Частина ІІ. – вип.5. – Кіровоград: КДТУ, 2004. – С. 336-343.

3. Невдаха Н.А. Аналітичні процедури як методи збору аудиторських доказів // Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету, №4, Ч. 2, Т. 2. Економічні науки. – Хмельницький, 2005. – С. 105-108.

4. Невдаха Н.А. Загальні підходи до оцінки дотримання підприємством принципу безперервності діяльності // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. Частина ІІ. – вип.10. – Кіровоград: КНТУ, 2006.
– С. 222-227.

5. Невдаха Н.А. Фінансовий аналіз як складова аналізу господарської діяльності підприємства // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. Частина ІІ. – вип.16. – Кіровоград: КНТУ, 2009. – С. 195-204.

Хобі, особисті інтереси: Художня література, в’язання.

Контакти:

Телефон роб.: (0522)390457

e-mail: NataliaN65@ukr.net

© 2021 KNTU