К.е.н., доцент Крячко Валентина Григорівна


Крячко Валентина Григорівна,
р.н.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 27 років

Сфера наукових інтересів:

Капітал сільськогосподарських підприємств: ефективність використання. Облік у фермерських господарствах. Інформаційне забезпечення управління підприємств.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, ORCID, IRBIS

Викладає дисципліни:

Організація обліку у фермерських господарствах, Історія бухгалтерського обліку, Облік і контроль діяльності органів місцевого самоврядування,Охорона праці в галузі, Бухгалтерський облік екологічної діяльності, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством.

Освіта:

1987-1991 рр.- Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування

cпеціальність: «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».
кваліфікація: економіст.

Науковий ступінь:

2008- Кандидат економічних наук за спец.– економіка та управління національним господарством.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування та ефективність використання виробничого капіталу в сільському господарстві».

Вчені звання:

2011 р.- Доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету.

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

e-mail: b_oblik@ukr.net

 

 

© 2023 KNTU