К.Е.Н., ДОЦЕНТ КОНОНЕНКО ЛЕСЯ ВІТАЛІЇВНА


Кононенко Леся Віталіївна
, 2 січня 1971 р.н. CV

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 23 років

Сфера наукових інтересів:

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки та інформатизації суспільства. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту. Облікова політика.

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, ORCID, IRBIS,

Викладає курси:

Історія бухгалтерського обліку, Організація обліку у фермерських господарствах, Бухгалтерський облік, Інноваційний розвиток підприємства, Глобальна економіка, Організація бухгалтерського обліку.

Освіта:

1993 р. - Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність: «Облік, контроль і аналіз господарської діяльності» (диплом ЗВ 808676) кваліфікація: економіст.

1995-1999 рр.- аспірантура Кіровоградського державного технічного університету.

Науковий ступінь:

2004 р. - Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг та кредит (диплом ДК № 022580 від 10.03.2004).

Тема дисертаційного дослідження: «Регулювання рівня доходів сільського населення»

Вчені звання:

з 2006 р.- Доцент кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського національний технічного університету.

Контакти:

Телефон роб.: (0522) 390-571

e-mail: b_oblik@ukr.net

 

 

© 2021 KNTU