Андрощук Ірина Іванівна, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування


Андрощук Ірина Іванівна,
03.04.1984 р.н. CV

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 8 років

Сфера наукових інтересів:

Історія і теорія аудиту, розвиток аудиторських послугу світі та в Україні, організація і методика виконання завдань з надання впевненості

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, Web of Science, ORCID, RessearcherID, Publons

Викладає дисципліни:

 • для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
  • Університетська та професійна освіта
   Державний фінансовий контроль
   Теорія фінансового контролю і аудиту
   Тренінг-курс «Цифрові технології в обліку та оподаткуванні»
 • для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  • Організація та методика державного фінансового аудиту

Освіта:

2001-2006 – Кіровоградський національний технічний університет, економічний факультет, спеціальність «Облік і аудит»

2006-2009 – Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Науковий ступінь:

2016 - кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тема дисертаційного дослідження: «Завдання з надання впевненості, крім аудиту та огляду, в системі аудиторських послуг»

Вчені звання:

2019 рік – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (522) 390457

e-mail: androshchukii@kntu.kr.uat

 

 

© 2024 KNTU