К.е.н., доцент Андрощук Ірина Іванівна


Андрощук Ірина Іванівна,
03.04.1984 р.н. CV

Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування

Стаж роботи: 8 років

Сфера наукових інтересів:

Історія і теорія аудиту, розвиток аудиторських послугу світі та в Україні, організація і методика виконання завдань з надання впевненості

Профіль в науковометричних базах даних:
Google Scholar, ORCID, Web of Science, RessearcherID, Publons

Викладає курси:

Теорія фінансового контролю та аудиту, Звітність підприємств, Університетська та професійна освіта, Аудиторська діяльність та контроль якості аудиту: теорії, концепції, перспективи

Освіта:

2001-2006 – Кіровоградський національний технічний університет, економічний факультет, спеціальність «Облік і аудит»

2006-2009 – Аспірантура Кіровоградського національного технічного університету, спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Науковий ступінь:

2016 - кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тема дисертаційного дослідження: «Завдання з надання впевненості, крім аудиту та огляду, в системі аудиторських послуг»

Вчені звання:

2019 рік – доцент кафедри аудиту та оподаткування

Підвищення кваліфікації та cтажування

Контакти:

Телефон роб.: (522) 390457

e-mail: GM_GM@ukr.net

 

 

© 2023 KNTU