Робочі зустрічі

Під час зустрічі із Калитою П.Я., Президентом Української асоціації якості, були обговорені питання розвитку руху за досконалість і якість в Україні, забзепеченн конкурентоспроможності підприємств (організацій, установ) та економіки України на засадах підвищення ділової досконалості організацій та поліпшення якості продукції і послуг, а також окремі питання співпраці між Українською асоціацією якості (УАЯ) та Університетом.

Згідно з підписаною Угодою про співробітництво Університет взяв на себе зобов’язання:

- надавати можливість співробітникам компаній-членів УАЯ, у відповідності до існуючих правил, отримувати в Університеті першу або другу вищу освіту зі спеціальностей: економіка підприємства, менеджмент організації, фінанси, міжнародна економіка, економічна теорія, економічна кібернетика, облік і аудит;

- направляти на підприємства, що є членами УАЯ, студентів для проходження виробничої та переддипломної практики;

- впровадити в Університеті навчання за програмами, що відповідають вимогам до кваліфікацій Органу сертифікації персоналу УАЯ (ОСП УАЯ), пройти експертизу цих програм та сприяти сертифікації випускників Університету в ОСП УАЯ за відповідними кваліфікаціями з одержанням акредитованих сертифікатів, що визнаються в Україні та ЄС (за окремими договорами);

- заохочувати студентів Університету до вивчення проблем у сфері досконалості і якості, з якими стикаються підприємці у своїй повсякденній діяльності, розробки варіантів вирішень та запровадження їх в практичну діяльність;

- запрошувати представників УАЯ для участі у круглих столах, дискусіях, симпозіумах, конференціях з питань досконалості та підвищення конкурентоспроможності українських підприємств, що проводяться Університетом;

- запрошувати провідних спеціалістів підприємств, що є членами УАЯ, на зустрічі зі студентами;

- практикувати в Університеті цільове навчання старшокурсників за спеціальними програмами УАЯ з метою їх підготовки до роботи в компаніях-членах УАЯ;

- щорічно організовувати проведення в Університеті конкурсів в межах Міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді, а також рекомендувати студентів і аспірантів для участі в Олімпіаді на національному та міжнародному рівні.

В свою чергу Українська асоціація якості (УАЯ) взяла на себе зобов’язання:

- запрошувати на підприємства, що є членами УАЯ, студентів Університету для проходження виробничої практики;

- сприяти студентам-дипломникам Університету у збиранні даних для дипломних робіт під час проходження переддипломної практики;

- сприяти працевлаштуванню випускників Університету на підприємства, що є членами УАЯ;

- надавати Університету вимоги до кваліфікацій ОСП УАЯ, проводити експертизу відповідності навчальних програм Університету до цих вимог, надавати, при необхідності, допомогу у досягненні такої відповідності, сертифікувати випускників університету в ОСП УАЯ за цими кваліфікаціями з одержанням акредитованих сертифікатів, що визнаються в Україні та ЄС (за окремими договорами);

- запрошувати представників Університету до участі у семінарах, круглих столах, конференціях, з’їздах, інших заходах, що проводяться УАЯ;

- залучати студентів та професорсько-викладацький склад Університету до участі в розробках та реалізації проектів, програм з питань досконалості та якості;

- надавати Університету методичну допомогу в організації і проведенні Міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді;

- пропагувати діяльність Університету серед членів УАЯ – як сучасного вищого закладу освіти, рекомендувати співробітникам компаній-членів УАЯ поступати до Університету на навчання та підвищення кваліфікації і перекваліфікації;

- сприяти залученню Університету до участі в конкурсах на розміщення державних замовлень серед суб’єктів підприємницької діяльності.

Під час зустрічі із Биковцем В.М., генеральним директором Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, було обговорено окремі питання щодо співпраці між Спілкою та Університетом, а також підписано Угоду про співпрацю, згідно з якою Спілка та Університет взяли на себе зобов’язання всіма доступними засобами спрямовувати свої зусилля на становлення та всебічний розвиток підприємництва в Україні, поширювати ідеї підприємництва у всі сфери господарської діяльності та суспільного життя України, сприяти перетворенню підприємницької діяльності у невід’ємну частину національного господарства, встановлювати та розвивати міжнародні зв’язки з іноземними фірмами та підприємницькими організаціями, спілками, об’єднаннями.

Крім того, Спілка взяла на себе зобов’язання:

- запрошувати на підприємства, що є членами Спілки, студентів Університету для проходження виробничої практики;

- сприяти студентам-дипломникам Університету у збиранні даних для дипломних робіт під час проходження переддипломної практики;

- сприяти працевлаштуванню випускників Університету на підприємства, що є членами Спілки;

- залучати студентів та професорсько-викладацький склад Університету до виконання науково-дослідних робіт з питань розвитку підприємництва, проведення консультацій, аналітичних досліджень та інших робіт дослідницького характеру;

- запрошувати представників Університету до участі у семінарах, круглих столах, конференціях, з’їздах, інших заходах, що проводяться Спілкою;

- залучати студентів та професорсько-викладацький склад Університету до участі в розробках та реалізації проектів, програм з питань розвитку і підтримки підприємництва;

- пропагувати діяльність Університету серед членів Спілки – як сучасного вищого закладу освіти, направляти до Університету на навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації підприємців з числа членів Спілки;

- сприяти залученню Університету до участі в конкурсах на розміщення державних замовлень серед суб’єктів підприємницької діяльності.

В свою чергу, Університет також взяв на себе зобов’язання:

- надавати можливість підприємцям-членам Спілки отримувати на сучасному рівні першу або другу вищу освіту зі спеціальностей: економіка підприємства, менеджмент організації, фінанси, міжнародна економіка, економічна теорія, економічна кібернетика, облік і аудит;

- направляти на підприємства, що є членами Спілки, студентів для проходження виробничої і науково-дослідної практики;

- направляти на підприємства, що є членами Спілки, випускників Університету для проходження переддипломної практики та збору даних для дипломних робіт;

- заохочувати студентів Університету до вивчення проблем, з якими стикаються підприємці у своїй повсякденній діяльності, розробки варіантів вирішення та запровадження їх в практичну діяльність;

- запрошувати представників Спілки для участі в круглих столах, дискусіях, симпозіумах, конференціях з питань підприємницької діяльності, що проводяться Університетом;

- запрошувати провідних підприємців, що є членами Спілки, на зустрічі зі студентами;

- організувати в Університеті цільове навчання старшокурсників за спеціальними програмами та на вимогу Спілки з метою їх підготовки до роботи на підприємствах, що є членами Спілки.

© 2021 KNTU