Аспіранти та наукові керівники

Тематика дисертаційних робіт здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

ПІП здобувача Термін навчання Тема дисертаційної роботи ПІП керівника
Васильєв Михайло В. ... - 2023 Облікове забезпечення процесів оподаткування зовнішньоекономічної діяльності К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Назарова Галина Борисівна
Роєва Ольга Сергіївна ... - 2023 Облік і аудит запасів в управлінні інноваційною діяльністю підприємств Д.е.н., професор, декан економічного факультету
Шалімова Наталія Станіславівна
Ватульов Валентин А. ... - 2024 Аудит податкового потенціалу інноваційно-інтегрованих структур К.е.н., доц., завідувач кафедри, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Магопець Олена Анатоліївна
Козаченко Ярослав В. ... - 2025 Взаємодія зовнішнього та внутрішнього аудиту в діяльності інноваційних кластерів Д.е.н., професор, декан економічного факультету
Шалімова Наталія Станіславівна
Бандурко Дмитро В. ... - 2025 Обліково-аналітичне забезпечення економічної експертизи в управлінні інноваційними проектами К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Пугаченко Ольга Борисівна
Акімов С. C. ... - 2025 Економічний аналіз у системі аудиторських послуг в аграрній сфері К.е.н., доц., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Лисенко Алла Миколаївна

 

© 2022 KNTU