Вступна кампанія 2019

Кафедра аудиту та оподаткування та кафедра бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного технічного університету запрошують на навчання на магістерські програмами за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» бажаючих продовжити навчання або здобути нову професію, а також всіх, хто прагне розвитку, успіху та мріє будувати кар’єру в різних сферах економіки, бізнесу, органах державної влади та управління, податкових та митних органах і т. ін.

Умови вступу:

на базі диплому бакалавра
з будь-якої спеціальності

на базі диплому спеціаліста та магістра
з будь-якої спеціальності

ЗНО з англійської мови

без ЗНО з англійської мови

Яка тривалість навчання в магістратурі? Тривалість навчання в магістратурі становить 1,4 або 1,9 роки.

Які освітні програми можна обрати?

Пропонуємо 3 освітні програми для навчання:

Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза.
Адміністрування податків та митних платежів.
Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки.

Повноцінний курс складається зі 2700/3600 академічних годин (90/120 ECTS), в т.ч.: обов’язкові компоненти освітньої програми – 33/37 кредитів, вибіркові компоненти освітньої програми (блоки вибіркових дисциплін загальної та професійної підготовки) – 27/44 кредити, виробнича, наукова та переддипломна практики – 15/18 кредитів, підготовка магістерської дипломної роботи – 13/18 кредитів, державна атестація – 2/3 кредити.

Повний перелік обов’язкових та вибіркових дисциплін:

Аудит державний фінансовий контроль та експертиза

Адміністрування податків та митних платежів

Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки

Коли починається реєстрація на магістерську програму?

Формування електронної бази щодо осіб, які планують вступати до магістратури, розпочинається з 13 травня 2019 року.

Що ви отримаєте по закінченню магістерської програми?

Рівень кваліфікації: Магістр з обліку і оподаткування (другий рівень вищої освіти).

Які додаткові переваги навчання?

Ви маєте можливість отримання подвійного диплому з європейськими університетами. Магістерська програма передбачає одночасне навчання в Центральноукраїнському національному технічному університеті на денній формі і в польському Університеті Економіки (WSG) міста Бидгощ на заочній формі, захист магістерських робіт в Україні і Польщі, та у підсумку – отримання дипломів українського та європейського зразків

Яка є можливість подальшого навчання?

Магістр з обліку та оподаткування може продовжити навчання в університеті за третім рівнем вищої освіти з отриманням освітнього рівня «доктор філософії».

Залишились питання? Звертайтесь!

Лисенко Алла Миколаївна
096-379-55-97
066-191-62-79

Юрченко Оксана Володимирівна
095-221-27-24

audit.tsntu@gmail.com

© 2019 KNTU