Вступна кампанія 2020/2021

Кафедра аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету запрошує на навчання на магістерські програмами за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» бажаючих продовжити навчання або здобути нову професію, а також всіх, хто прагне розвитку, успіху та мріє будувати кар’єру в різних сферах економіки, бізнесу, органах державної влади та управління, податкових та митних органах і т.ін.

Умови вступу:

на базі диплому бакалавра
з будь-якої спеціальності

на базі диплому спеціаліста та магістра
з будь-якої спеціальності

ЗНО з англійської мови

без ЗНО з англійської мови

Які умови вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125,000. На комерційні місця можуть претендувати абітурієнти з конкурсним балом від 100,000.

Які приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для здобуття ступеня бакалавра у 2021 році?

Для здобуття ступеня бакалавра у 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 – 2021 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 2021 років

Яка тривалість навчання в магістратурі? Тривалість навчання в магістратурі становить 1,4 роки (для ОПП "Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки") та 1,9 роки (для ОПП "Адміністрування податків та митних платежів", "Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза").

Які освітні програми можна обрати?

Пропонуємо 3 освітні програми для навчання:

Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза.
Адміністрування податків та митних платежів.
Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки.

Повноцінний курс складається зі 2700/3600 академічних годин (90/120 ECTS), в т.ч.: обов’язкові компоненти освітньої програми – 33/37 кредитів, вибіркові компоненти освітньої програми (блоки вибіркових дисциплін загальної та професійної підготовки) – 27/44 кредити, виробнича, наукова та переддипломна практики – 15/18 кредитів, підготовка магістерської дипломної роботи – 13/18 кредитів, державна атестація – 2/3 кредити.

Повний перелік обов’язкових та вибіркових дисциплін:

Аудит державний фінансовий контроль та експертиза

Адміністрування податків та митних платежів

Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки

Коли починається реєстрація на магістерську програму?

Формування електронної бази щодо осіб, які планують вступати до магістратури, розпочинається з 11 травня 2021 року.

Яке мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в ЦНТУ?

Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти становить 100 балів.

Які умови вступу в магістратуру у 2021 році?

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра у 2021 році приймаються сертифікати ЄВІ, складеного у 2020 та 2021 рр.
!!!Абітурієнти, які вступають до магістратури на базі освітнього рівня спеціаліст/магістр з будь-яких спеціальностей не складають ЄВІ, натомість вступ здійснюється на підставі внутрішніх іспитів (у вузі).

Що ви отримаєте по закінченню магістерської програми?

Рівень кваліфікації: Магістр з обліку і оподаткування (другий рівень вищої освіти).

Які додаткові переваги навчання?

Ви маєте можливість отримання подвійного диплому з європейськими університетами. Магістерська програма передбачає одночасне навчання в Центральноукраїнському національному технічному університеті на денній формі і в польському Університеті Економіки (WSG) міста Бидгощ на заочній формі, захист магістерських робіт в Україні і Польщі, та у підсумку – отримання дипломів українського та європейського зразків

Яка є можливість подальшого навчання?

Магістр з обліку та оподаткування може продовжити навчання в університеті за третім рівнем вищої освіти з отриманням освітнього рівня «доктор філософії».

Залишились питання? Звертайтесь!

Лисенко Алла Миколаївна
096-379-55-97
066-191-62-79

Юрченко Оксана Володимирівна
095-221-27-24

Кононенко Леся Віталіївна
050-282-82-88, e-mail: slv2828@ukr.net

Фоміна Тетяна Володимирівна
тел. 050-661-55-07, e-mail: tetynafomina@ukr.net

audit.tsntu@gmail.com

© 2023 KNTU