Правила та умови вступу

Шановний абітурієнте!

Запрошуємо здобути або продовжити освіту на кафедрі аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету.

Кафедра аудиту, обліку та оподаткування здійснює підготовку фахівців за різними освітніми рівнями зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” та підготовку  науково-педагогічних та наукових кадрів для здобуття ступеня PhD – Доктора філософії в галузі управління та адміністрування зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.

Наша кафедра надає можливість:

  • отримати освітній рівень “Бакалівр”, “Магістр” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”;
  • навчатися денно або заочно;
  • навчатися за скороченою програмою;
  • отримати другу вищу освіту зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”;
  • дипломованим спеціалістам та магістрам – отримати ступінь PhD – Доктора філософії в галузі управління та адміністрування.

Освітні рівні та умови вступу

Освітньо-кваліфікаційний рівень, який Ви хочете здобути Яку освіту маєте зараз На який курс вступаєте Детальніше
Бакалавр зі спеціальності “Облік і оподаткування” Повна загальна середня освіта
(11 класів)
На 1-й курс
Диплом молодшого спеціаліста за будь-якою спеціальністю (для випускників технікумів та коледжів) На 2-й або 3-й курс
Магістр зі спеціальності “Облік і оподаткування” Диплом бакалавра, спеціаліста, магістра за будь-якою спеціальністю На 5-й курс
Доктор філософії в галузі управління та адміністрування зі спеціальності “Облік і оподаткування” Диплом магістра, спеціаліста з будь-яких спеціальностей  

 

© 2022 KNTU